Az oroszlán megölése

A görög mondavilág egyik legismertebb alakja Héraklész, Zeusz és Alkméné tirünszi királyné gyermeke. Ellentmondásos figura, személyisége nagyon összetett, szinte minden mondakörben szerepel és mintegy összefogja, összeköti a bronzkori görög mitológia meséit. Alakja megjelenik a thébai és a kalüdóni regékben, Műkéne, Argosz, Trója és Pülosz elbeszéléseiben is.

Az oroszlán megölése
Születésekor Héraklész a nagyapja, Alkaiosz tirünszi király után kapta az eredeti nevét. Héraklészként csak később kezdték el emlegetni, mondván hogy Héra által vívta ki dicsőségét. Tény az, hogy Héra, Zeusz felesége, e dicsőséghez csak akaratán kívül járult hozzá, mivel mindvégig férje hűtlenségét akarta megbosszulni rajta. Csapdákat és próbákat eszelt ki számára, de Héraklész mindig sikeresen vette az akadályokat.

Az oroszlán megölése

Héra már a bölcsőben fekvő kis fattyú megölésére is tett kísérletet. Két kígyót küldött Héraklész elpusztítására, de ő mindkettőt egyszerűen megfojtotta. Végül, Zeusz kedvelt fiaként, elnyerte a halhatatlanságot és az olümposzi istenek kapusa lett, de addig is sok hőstettet és Héra 12 próbáját is végre kellett hajtania.

Az oroszlán megölése
Az első próbája, a nemeai oroszlán legyőzése és bőrének lenyúzása volt.
Az oroszlán egy Nemea környékén élő gonosz szörnyeteg volt. Rettegésben tartotta környéket, bőrén nem hatolhatott át semmi fegyver. Héraklész az összes harci eszközével próbálkozott. Először íjjal és nyíllal, majd saját maga által vágott olivafa-buzogánnyal, de mind hiába. Még bronzkardja is csődöt mondott. Végül bekergette egy barlangba és puszta kézzel küzdött meg vele. Földre szorította és a karját lenyomva a torkán, végzett a fenevaddal. Héraklész órákat töltött az oroszlán megnyúzásával sikertelenül. Fokozatosan töltötte el a düh, mivel úgy tűnt, nem tudja teljesíteni első feladatát. Látva ezt Pallasz Athéné és egy vén szipirtyó formájában, segítségére sietett. Rávezette a nagy erejű hőst, hogy a legmegfelelőbb eszközt, az állat saját karmait használja a vadállat bőrének lenyúzására. Ezzel az apró isteni beavatkozással Héraklésznak végül sikerült teljesítenie az első próbát.

E kaland emlékére került az égre az Oroszlán csillagkép.

Oszvald Nándor
Ékszerész, aranykoszorús ötvösmester