A NEMESFÉM TÁRGYAK FÉMJELEINEK VÁLTOZÁSA 2016 január 1-től

Tisztelt kollégák, mint látják változott a havonta megjelenő cikk címe, (igaz csak egy szám erejéig ) mivel a fémjelek rajzolatának változása minden nemesfémmel foglalkozó szakembert érint!
Annak idején, mikor a Szántódi Konferencián bemutatásra került az akkori NEHITI vezetés új fémjel koncepciója és bevezették a FELELŐSSÉG –jelet (ismert még importőrjelként is), az volt az elképzelés, hogy a fémjelben levő betűt évente cserélik! Erre nem került sor, ellenben folyamatos, a gyakorlati igényekhez igazodó finomhangolás.
Az első lényeges változás, hogy 2006-tól nem csak az 1999-ben bevezetett A betűt cserélték ki B betűre, hanem megszűnt a külföldről behozott nemesfém tárgyak esetében alkalmazott külön fémjel összeállítás. Hogy az ékszer Magyarországon készült, vagy importálták, azt a fémjel mellett megjelenő gyártójel (belföldi gyártás) vagy importőrjel (külföldi áru) hívatott bizonyítani!
Megváltozik az importőrjel rajzolata, kettős, háromszelvényes kukac alakból egyik felén háromszelvényes kukac, másik felén pedig sarkain vágott téglalap lett.  A beütő belsejében három karakter. (Szám vagy betű esetleg csillag.) kap helyet.

Ugyancsak 2006-ban vezetik be a 900 ezrelékes platina fémjelet. További változás a fémjelben a kard motívum függőlegesből vízszintes helyzetbe kerülése és a platina tartalom illetve a B betű megjelenése. (Az előző fémjelzési periódusokban, a Pt fémjel sem számot sem betűt nem tartalmazott kivéve a platina vegyjelét!)

Nemesfém tárgyak fémjelei
További változások 2006-ban, a 9 karátos fémjelben a B betű a beütő bal oldalára kerül, illetve az ezüst fémjelekben a betű és a szám fordított kiosztású, mint az 1999-es fémjeleknél. Végezetül megváltozik a hivataljel rajzolata. (Négy félkör által szegélyezett H betű 1999-ben, míg lent fent egy-egy domború oldallal szegélyezett négyzet.)

Nemesfém tárgyak fémjelei

A fent leírt beütők 2011-ben kiegészülnek a 950 ezrelékes palládium fémjelével. A fémjel egy balról jobbra mutató, középen kiszélesedő nyílhegyforma, középen sisak motívummal, baloldalon B betű, jobb oldalon 950. (A nemesfém tartalom ezrelékben.)
A 2016. január 1-jétől érvényes fémjelek (VI. fémjelzési periódus rajzolatai) több vonatkozásban is eltérnek az eddig használtaktól, habár a rajzolatok alapkoncepciója csak pár helyen változott, főleg ami a magasság és szélesség egymáshoz viszonyított arányát illeti!

Nemesfém tárgyak fémjelei
Ami fontos változás, hogy a nemesfémtartalom ezrelékben és nem karátban van megadva az arany tárgyak esetében, illetve az ezüst tárgyaknál az ezüst ezreléktartalom váltja fel az 1, 2, 3, 4 számkódokat. Ezen periódus fémjeleinek mindegyikében megjelenik a C betű!
Újdonság az 500 ezrelék fémtartalmú palládium fémjel, mely formájában hasonlít a 950 ezrelékes Pd fémjelhez, csak a sisak rajzolata jobbról balra néz és természetesen a jel jobb oldalán található 500 szám jelöli az új nemesfémtartalmat, mely fémjelzésre kerülhet.
A Pt fémjel egy kicsit kövérebb ellipszis, hiszen bele kell férjen az egymás alá pozícionált szám és betű a 950 ezrelékes fémötvözet esetén illetve az egymás alá helyezett betű és szám a 900 ezrelékes ötvözetnél.
A hivataljel nem változott!
A 22 K arany esetében használt trapézforma hosszabb és egyben keskenyebb, mint a V periódusban használt. A korona nem a címerpajzsba zárt nap felett, hanem a C 916 karakterek felett található (a korona 5 ágú és az ágak egyformák), a nap nincs pajzsba zárva.
A 18 K fémjelben a C 750 karaktereket szintén 5 ágú korona díszíti, csak ebben az esetben a koronának három hosszabb és két rövidebb szára van!
A 14K arany fémjel esetében a forma egy négy sarkán egyformán vágott téglalap, a beütő jobb oldalán a Szent Korona, bal oldalán alsó sorban az 585 szám, felette a C betű és a stilizált nap.
A kilenc karátos aranytárgyak esetén használt fémjel változott a legtöbbet. Egy négy sarkán vágott téglalapforma (a jobb felső sarok erőteljesebben vágott), a C 375 karakterek felett egy 5 ágú korona.
Az ezüst tárgyak fémjeleinél a hidak maradtak, a beütő keret formái enyhén módosultak, a keretívek hajlatai enyhültek.  Mindenik beütő esetén megjelenik a C betű és az ezrelékes ezüsttartalom.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most már Önökön a sor, hogy az elmondottak segítségével igyekezzenek megbarátkozni az új fémjelekkel, hiszen egy pár évig biztosan elkísérnek minket és a mindennapjaink részévé válnak.

Orbán Sándor
2007 Kapos Kft. becsüs képzésének szakmai irányítója